Аналіз законопроекту «Про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні»

13 вересня 2022
Медичний адвокат Олена Бабич

Проект Закону України «Про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні» оприлюднено 08.09.2022 року на сайті МОЗ України для громадського обговорення.

◾️ Законопроектом пропонується впровадження професійного самоврядування медичних та фармацевтичних професій, яке буде незалежним від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

◾️ Організаціями професійного самоврядування будуть Палати, які утворюються з представників медичних та фармацевтичних професій (ст. 4). Пропонується створити 5 палат: лікарів сімейної медицини, лікарів спеціалістів, стоматологів, сестер медичних/братів медичних, фармацевтів.
 
Серед функцій Палат (ст. 12):
- видача свідоцтв про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров'я представникам медичних та фармацевтичних професій;
- забезпечення створення та ведення Реєстру представників медичних та фармацевтичних професій;
- прийняття рішень щодо притягнення або не притягнення представника медичних та фармацевтичних професій до професійної дисциплінарної відповідальності;
- участь у встановленні критеріїв якості, своєчасності та повноти надання медичної допомоги представниками медичних та фармацевтичних професій;
- розробка та затвердження Кодексу етики представників медичних та фармацевтичних професій Палати;
- погодження галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я перед їх затвердженням;
- внесення пропозицій та погодження проектів нормативно-правових актів МОЗ України.

◾️ Встановлюються особливості доступу медичних працівників до професійної діяльності:

Умова 1. Наявність чинного свідоцтва про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я. Таке свідоцтво буде видаватися Палатами у порядку, який буде визначений КМУ (ст. 5).

При цьому свідоцтво про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я не є індивідуальною ліцензією, оскільки порядок ліцензування медичної практики залишається без змін.

Умова 2. Включення до Реєстру представників медичних професій та фармацевтичних професій, який буде містити ПІБ лікаря, дату народження, відомості та реквізити документів, що підтверджують освіту та кваліфікацію, номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я, про тимчасове зупинення дії свідоцтва або його припинення, найменування та адреса основного місця роботи, дату початку роботи за спеціальністю та інформація про періоди, протягом яких особа не працювала за спеціальністю, інформацію про підвищення кваліфікації та перепідготовку, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Реєстр є відкритим для перегляду, копіювання та видрукування інформації.

◾️ Вводиться професійний збір (ст. 7), який сплачує лікар самостійно або його роботодавець. Кошти, отримані в результаті сплати професійного збору, використовуються виключно на виконання функцій Палати та не можуть бути використані на будь-які інші цілі.

◾️ Пропонуються наступні форми здійснення медичної та фармацевтичної діяльності (ст. 22):
- за трудовими договорами, у тому числі контрактами, з суб’єктами господарювання, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;
- фізичними особами-підприємцями, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;
- на підставі цивільно-правових договорів з закладами охорони здоров’я та ФОП, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, для виконання окремих медичних послуг відповідно до ліцензійних умов.

Таким чином, суттєвим нововведенням, якого багато хто чекав, є те, що з лікарем може бути укладений строковий контракт. Також з'явилася можливість залучення лікаря для виконання окремих медичних послуг на підставі цивільно-правового договору.

◾️ Дисциплінарна відповідальність представників медичних та фармацевтичних професій (ст. ст. 23 - 28)
Професійна дисциплінарна відповідальність представника медичних та фармацевтичних професій – це вид юридичної відповідальності, що застосовується до представника медичних та фармацевтичних професій за результатами дисциплінарного провадження, яке здійснюється Етичною комісією Палати за вчинення дисциплінарного проступку.
 
Дисциплінарним проступком представника медичних професій є:
1) порушення Кодексу етики;
2) розголошення лікарської таємниці або вчинення дій (бездіяльності), що призвели до її розголошення;
3) невиконання або неналежне виконання службових обов’язків;
4) невиконання або неналежне виконання стандартів у сфері охорони здоров’я;
5) невиконання або неналежне виконання обов’язку щодо безперервного професійного розвитку;
6) невиконання рішень органів професійного самоврядування медичних та фармацевтичних професій, що стосуються професійної діяльності;
7) порушення інших професійних обов’язків, встановлених цим Законом.
 
Притягнення до професійної дисциплінарної відповідальності можливе за скаргою особи, чиї права порушено діями або бездіяльністю представника медичних та фармацевтичних професій, до Етичної комісії відповідної Палати, за ініціативи Етичної комісії Палати у випадках передбачених статутом Палати, а також за поданням МОЗ України за результатами проведених перевірок ліцензіатів.

До представника медичних та фармацевтичних професій може бути застосоване одне з таких дисциплінарних стягнень:
1) попередження;
2) тимчасове зупинення дії свідоцтва про право на здійснення діяльності у сфері охорони здоров’я на строк до 6 місяців;
3) припинення дії свідоцтва про право на здійснення діяльності у сфері охорони здоров’я.
При цьому накладення дисциплінарного стягнення не скасовує винесення покарання, передбаченого іншими законами України.

Також даним законопроектом пропонується, зокрема, внести зміни до ст. 7 ЗУ «Про страхування», а саме внести страхування цивільно-правової відповідальності представників медичних професій до обов’язкових видів страхування. Ще одна пропозиція змін стосується КзоТ — доповнити ст. 36 КзоТ додатковою підставою припинення трудового договору — "припинення або тимчасове зупинення дії свідоцтва про право здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я медичного та фармацевтичного працівника".

В Перехідних положеннях законопроекту зазначається, що Закон набирає чинності через рік після закінчення строку дії воєнного стану в Україні.

З текстом законопроекту можна ознайомитись за посиланням.
 
На youtube-каналі Олени вийшло відео з аналізом законопроекту «Про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні». Переглянути відео можна за посиланням.