Новини "Адвокатське бюро Олени Бабич"

Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

27 грудня 2023 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» № 1393. Цією Постановою внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 (далі – Ліцензійні умови).

Зміни стосуються наступного:

1. Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (додаток 3), необхідно буде подавати у двох примірниках лише у випадку подання документів у паперовій формі.

2. Уточнено вимоги до оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом, спадкоємцем відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Ліцензійних умов: документи мають бути викладені державною мовою, складені за допомогою друкувальних засобів (застосовується шрифт розміром 12 друкарських пунктів) або рукописним способом (друкованими буквами та цифрами) у разі їх оформлення на паперовому носії.

3. Виключено необхідність скріплення Відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня печаткою, а також не потрібно їх прошивати.

4. Встановлено обов’язок додати документ, що підтверджує повноваження, наприклад, довіреність. Це стосується випадків підписання та/або подання пакета документів уповноваженою особою ліцензіата/здобувача ліцензії/спадкоємця.

5. Викладено пункт 7 Ліцензійних умов в новій редакції. Цим пунктом уточнено процедуру переоформлення ліцензії фізичної особи-підприємця на спадкоємця. Встановлено, що до заяви про переоформлення ліцензії мають бути додані такі документи: - засвідчені спадкоємцем копії документів, що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії та - Відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня.

6. Доповнено Ліцензійні умови новим пунктом 7-1, згідно з яким встановлено недопустимість здобувача ліцензії, ліцензіата, спадкоємця перебування під контролем резидентів держав, які здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

7. Виключено пункти, якими встановлювався обов’язок ліцензіата зберігати ліцензійні документи та забезпечення присутності керівника під час проведення перевірки.

8. Уточнено процедуру зупинення та відновлення дії ліцензії.

9. Доповнено Ліцензійні умови пунктом 37, згідно з яким Ліцензіат за кожним місцем (адресою) провадження медичної практики повинен забезпечити створення необхідних умов для вільного доступу маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм та правил. Такий доступ має документально підтверджуватися фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення такого обстеження.

10. Викладено в новій редакції додатки 1-4 до Ліцензійних умов.

Постанова набирає чинності через три місяці з дня її опублікування, отже відповідні зміни почнуть діяти із 30.03.2024 року.

Разом з тим, в тексті Постанови Кабінету Міністрів України вказано, що ліцензіати, які отримали ліцензію до набрання чинності цієї Постанови (тобто до 30.03.2024) зобов’язані протягом року з дня опублікування Постанови (тобто до 30.12.2024) подати до МОЗ України оновлені Відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня з урахуванням змін, у тому числі із зазначенням у пункті 6 Відомостей інформації про доступність місць провадження господарської діяльності з медичної практики для маломобільних груп населення.

При чому у разі, коли за однією адресою розташовані декілька корпусів, відомості про доступність місць провадження господарської діяльності з медичної практики для маломобільних груп населення зазначаються за кожним корпусом окремо.
Новини Олена Бабич Публікації