+38 (044) 238 00 03
м. Київ, пр. Перемоги 21-А, літ."А" оф.1
     
У травні 2018 року в інтересах клієнта до суду було подано позов до Державної фіскальної служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов'язання вчинити дії.
 
Суд першої інстанції в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначив, що повноваження представника позивача, яким є адвокат, на підписання позовної заяви повинні бути чітко визначені в договорі про надання правової допомоги, зі змісту якого суд визначає обсяг повноважень, наданих довірителем адвокату.

Надаючи правову оцінку наданим додатковим поясненням та доказам сторін, колегія суддів апеляційного суду звернула увагу на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 КАС України сторона, третя особа в адміністративній справі, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

Згідно із ч. 1 ст. 57 КАС України представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Частиною 4 ст. 59 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

Згідно ч.1 ст.26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», документами що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути:

- договір про надання правової допомоги;
- довіреність;
- ордер;
- доручення органу (установи), уповноваженої законом на надання безоплатної правової допомоги.
 
Таким чином, повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративне правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом.

Адвокат зобов'язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст.60 КАС України, представник, який має повноваження на ведення справи в суді, здійснює від імені особи, яку він представляє, її процесуальні права та обов'язки.

Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності або ордері.

Колегія суддів звернула увагу на те, що адвокатом позивача долучено до матеріалів адміністративного позову крім договору оригінал ордеру. Однак обмеження повноважень представника позивача не встановлювались позивачем, а тому про них в ордері зазначено не було.

На підставі вище зазначеного, колегія суддів прийшла до висновку, що адвокат позивача діяла в межах наданих повноважень та мала право на підписання, подання адміністративного позову до суду першої інстанції з метою надання правової допомоги позивачеві.

Отже, суддя суду першої інстанції дійшов помилкового висновку про залишення позовної заяви без розгляду, чим порушив норми процесуального права.

Юридичний супровід проекту здійснювала адвокат Леся Черевко.