+38 (044) 238 00 03
м. Київ, пр. Перемоги 21-А, літ."А" оф.1
     
На запитання читачів журналу «Здоров'я України» відповідає медичний адвокат Олена Бабич
 
1. Чи може бути влаштована на посаду медичної сестри особа, яка закінчила аспірантуру в 2011 році та не має стажу роботи на даній посаді?
Для прийняття особи на роботу на посаду медичної сестри необхідна наявність неповної вищої освіти (молодший спеціаліст) або базової вищої освіти (бакалавр) за напрямом підготовки "Медсестра", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа", спеціалізація за профілем роботи. Стаж роботи за фахом необхідний лише для прийняття на роботу медичної сестри певної кваліфікації. Проте для підвищення кваліфікації молодших спеціалістів існують постійно діючі курси. Після закінчення даних курсів та успішного проходження іспитів видається «Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів».
 
2. Чи може відповідно до законодавства бути зменшена тривалість щорічної основної відпустки?
Згідно ст. 6 Закону України «Про відпустки», щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік. Також зазначене положення передбачене ст.75 Кодексу законів про працю України. Працівнику надається можливість поділити щорічну відпустку на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Роботодавець самостійно не може зменшити тривалість щорічної основної відпустки.
У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи.
У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства на яке перейшов працівник.
За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
 
3. Чи передбачена чинним законодавством відповідальність лікарів, які здійснюють медичну практику без ліцензії?
Так, чиним законодавством передбачена відповідальність за провадження господарської діяльності без ліцензії. Зокрема, ст. 22 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 передбачає фінансові санкції у вигляді штрафу за порушення правил провадження господарської діяльності.
Ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф за порушення порядку провадження господарської діяльності у розмірі від двадцяти (340 грн.) до ста (1700 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Щодо цивільно-правової відповідальності, то Цивільний кодекс України у статті 227 зазначає, що правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії), може бути визнаний судом недійсним.
Кримінальна відповідальність існує за провадження незаконної лікувальної діяльності та передбачає виправні роботи, обмеження волі та позбавлення волі.
 
4. Підкажіть, будь ласка, яка тривалість відпустки по вагітності та пологах передбачена чинним законодавством для жінок, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 категорії?
У зв'язку з внесенням змін до законодавства, а саме до Законів України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», жінки, віднесені до 4 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на отримання відпустки по вагітності та пологах з 30 тижня вагітності тривалістю 126 календарних днів та отримання за цей період допомоги по вагітності та пологах у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), яка обчислюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від трудового стажу.
 
5. В яких випадках проводяться обов'язкові медичні огляди?
Відповідно до ст. 31 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» з метою охорони здоров'я населення організуються профілактичні медичні огляди неповнолітніх, вагітних жінок, працівників підприємств, установ і організацій з шкідливими і небезпечними умовами праці, військовослужбовців та осіб, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення або підвищеною небезпекою для оточуючих.
Перелік категорій населення, які повинні проходити обов'язкові медичні огляди, визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» від 23.05.2001р. Також постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. «Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» затверджено перелік професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд.