+38 (044) 238 00 03
м. Київ, пр. Перемоги 21-А, літ."А" оф.1
     
На запитання читачів журналу «Здоров'я України» відповідає медичний адвокат Олена Бабич
 
1. Скажіть, будь ласка, чи можна звільнити лікаря пенсійного віку, котрий систематично порушує трудову дисципліну?
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» громадяни похилого віку мають право на працю нарівні з іншими громадянами, яке додатково гарантується державними цільовими програмами, територіальними та місцевими програмами зайнятості населення. Також забороняється звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з мотивів досягнення пенсійного віку. Переведення працівника похилого віку і працівника передпенсійного віку з одного робочого місця на інше не допускається без його згоди, якщо при цьому змінюються істотні умови праці.
Проте у разі порушення працівником, не зважаючи на пенсійний вік, трудової дисципліни, трудові відносини можуть бути розірвані з такою особою відповідно до ст. 40 Кодексу законів про працю України.
 
2. Який порядок влаштування на роботу за сумісництвом та які документи необхідно для цього надати?
Порядок прийняття на роботу за сумісництвом практично не відрізняється від порядку прийняття на основну роботу та супроводжується оформленням обов'язкових облікових документів працівника. Після надання всіх необхідних документів оформляється наказ про прийняття на роботу за сумісництвом, у якому визначається режим роботи та порядок оплати праці.
Згідно ч. 2 ст. 24 Кодексу законів про працю при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, копію трудової книжки, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, заяву про прийняття на роботу та інші документи.
Однак, відповідно до Наказу Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи. Тому при оформленні на роботу за сумісництвом надається лише копія трудової книжки.
 
3. Доброго дня, я інвалід 3 групи. Мені за медичними рекомендаціями заборонена робота в нічні зміни. Чи можу я працювати в нічні зміни за умови надання особистої письмової згоди?
Відповідно до статті 172 Кодексу законів про працю у випадках, передбачених законодавством, на власника або уповноважений ним орган покладається обов'язок встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці. Згідно ч. 3 статті 55 Кодексу законів про працю робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Проте у відповідності до ч.5 ст.24 Кодексу законів про працю забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.
В той же час, слід зазначити, що прямої норми-заборони на допущення до роботи, яка заборонена за медичними показниками, за згодою працівника немає. Проте даний факт може розглядатися з аспекту порушення вимог законодавства про охорону праці, і в такому разі роботодавець нестиме відповідальність згідно чинного законодавства.
 
4. Чи можна змінити спеціалізацію після закінчення інтернатури?
Згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)» N 166 від 22.07.93 р. спеціалізація - набуття лікарем чи провізором однієї з передбачених Номенклатурами лікарських і фармацевтичних спеціальностей. Можливо пройти перепідготовку, яка здійснюється в двох випадках: з нових лікарських (провізорських) спеціальностей та з лікарських (провізорських) спеціальностей при переводі керівних працівників і спеціалістів апарату закладів охорони здоров'я в іншу сферу діяльності в разі неможливості працевлаштування за раніше набутою спеціальністю. Перепідготовка фахівців з вищою освітою з присвоєнням кваліфікації (друга вища освіта) здійснюється на базі повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» за усіма акредитованими спеціальностями через заочну форму навчання.
Випускники отримують диплом про перепідготовку спеціаліста із присвоєнням нової кваліфікації державного зразка. Також в вищезазначеному Наказі передбачається, що лікар (провізор) може проходити спеціалізацію з декількох спеціальностей.
 
5. Яким чином здійснюється допуск лікарів, які не працювали за спеціальністю більше трьох років, до лікарської діяльності?
Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності» № 19 від 17.03.1993 р. лікар, який не працює більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, не може займатись лікарською діяльністю з цієї спеціальності і повинен бути направлений на стажування. Направлення лікарів на стажування здійснюється відділом охорони здоров'я Ради Міністрів Республіки Крим, управліннями охорони здоров'я обласних і Севастопольської міської державних адміністрацій, департаментом медицини та соціального захисту Київської міської державної адміністрації. Стажування лікарів здійснюється в інститутах удосконалення лікарів або на факультетах удосконалення лікарів при медичних інститутах і університетах. Термін стажування становить від одного до шести місяців. Час стажування зараховується у стаж роботи зі спеціальності та виплачується заробітна плата у розмірі посадового окладу лікаря-інтерна. Після закінчення стажування лікарі проходять атестацію на визначення знань та практичних навиків та отримують відповідний сертифікат.