+38 (044) 238 00 03
м. Київ, пр. Перемоги 21-А, літ."А" оф.1
     
На запитання читачів журналу «Практика управління медичним закладом» відповідає Анна Малець,
юрист Юридичного бюро Олени Бабич
 
Атестація на присвоєння категорії
 
Я закінчую навчання в інтернатурі та планую надалі працювати в медичній сфері - стати педіатром. Чи обов'язково атестуватися на присвоєння категорії, а надалі на її підтвердження?
 
Це питання регулюється наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів» (далі - Наказ).

Відповідно до зазначеного Наказу атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання "лікар-спеціаліст" з конкретної лікарської спеціальності підлягають особи, які закінчують навчання в інтернатурі, а також особи, які у порядку, передбаченому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 грудня 1992 р. № 195 "Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю", допущені до лікарської діяльності та пройшли курси спеціалізації або стажування.

Атестація з присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст" певної лікарської спеціальності має передувати зайняттю особою лікарської посади в закладах охорони здоров'я, що відповідає певній спеціальності, або здійсненню медичної практики за певною спеціальністю.

Слід зазначити, що наступним етапом у Вашій кар'єрі буде атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій, яка проводиться за бажанням лікаря. Лікарі, які протягом року після закінчення 5-річного строку з дати попередньої атестації не виявили бажання і не подали документи на чергову атестацію, крім випадків, передбачених законодавством, підлягають атестації на визначення знань та практичних навиків з підтвердженням звання "лікар-спеціаліст" після проходження стажування.

Особи, яким присвоєно кваліфікаційну категорію, проходять атестацію на її підтвердження не рідше одного разу на п'ять років.
Особи, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію або яким відмовлено у присвоєнні другої кваліфікаційної категорії, не можуть займатися лікарською діяльністю за цією спеціальністю без попереднього проходження стажування відповідно до вимог чинного законодавства України.

Таким чином, можна зробити висновок, що проходження атестації є обов'язковою процедурою для зайняття лікарською діяльністю.
 
 
Переведення на іншу посади під час декретної відпустки
 
Я працювала терапевтом у приватній лікарні. Зараз перебуваю у декретній відпустці. Чи можна перервати відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами для переведення на іншу нижчеоплачувану посаду? Чи можна перевести мене на цю посаду без моєї згоди або звільнити мене за відмову від переведення?
 
Регулювання даного питання передбачено нормами Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII (далі - Кодекс), Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

Так, відповідно до чинного законодавства України на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів. Така відпустка надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів і може бути перервана лише за бажання жінки.

Керуючись статтею 32 Кодексу переведення працівника на посаду, не передбачену трудовим договором, зі зміною розмірів оплати праці є зміною істотних умов праці. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівника мають повідомити не пізніше ніж за два місяці. Крім того, тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою.

Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці. Крім того, згідно зі статтею 184 Кодексу не допускається звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.

Отже, перервати відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами для переведення на іншу посаду без Вашої згоди роботодавець не має права, оскільки зміна істотних умов праці відбувається лише за згодою працівника. Крім того, працівника мають попередити про це за два місяці, а звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років, без подальшого працевлаштування забороняється.
 
 
Відмова від переведення на іншу посаду
 
Я працюю молодшою медичною сестрою фізіотерапевтичного відділенні. Мені пропонують тимчасово перевестися в інше відділення. Чи маю я право відмовитися від переводу?
 
Це питання регулюється нормами Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII (далі - Кодекс). Так, відповідно до статті 32 Кодексу переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

Проте звертаємо увагу на те, що не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.

Отже, якщо вас переводять в інше відділення на тому ж підприємстві і без зміни ваших функціональних обов'язків як працівника, то таке переведення не потребує Вашої згоди. Проте у разі незгоди на переведення Ви маєте право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця за 2 тижні. Таке розірвання договору може бути за угодою сторін або ж за власним бажанням.