+38 (044) 238 00 03
м. Київ, пр. Перемоги 21-А, літ."А" оф.1
     
На запитання читачів «Практика управління медичним закладом» відповідає Анна Малець,
юрист Юридичного бюро Олени Бабич
 
Реєстрація дитини, народженої не в пологовому будинку
 
Я народжувала дитину вдома без виклику швидкої допомоги, тому довідки з лікарні у мене немає. Яким чином я можу отримати свідоцтво про народження дитини і чи не буде проблем з таким оформленням?
 
Це питання регулюється Сімейним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я» від 9 січня 2013 № 9, наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні» від 18 жовтня 2000 № 52/5.
 
Так, відповідно до п.2 підрозділу «Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження» розділу ІІІ наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні» у разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я підставами для проведення державної реєстрації народження дитини є медичне свідоцтво про народження або медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу та висновок про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я.
 
Задля отримання висновку про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я жінці, яка народила дитину, або її чоловіку, родичам, іншим особам, представникам служби у справах дітей протягом тижня з дня ймовірного народження дитини необхідно подати до медичної консультаційної комісії такі документи:
1) письмову заяву (у довільній формі);
2) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
3) обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні або виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою відповідно № 113/о або 027/о, затвердженою МОЗ;
4) результати аналізів, ультразвукового дослідження, проведених під час вагітності жінки, яка народила дитину поза закладом охорони здоров'я;
5) копію картки виклику медичної швидкої допомоги за формою № 109/о, затвердженою МОЗ;
6) довідку про генетичну спорідненість між жінкою, яка народила дитину поза закладом охорони здоров'я, та дитиною;
7) медичну довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огляд дитини, яка народилася поза закладом охорони здоров'я, згідно з додатком 1 та медичну довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огляд жінки для підтвердження факту народження дитини згідно з додатком 2;
8) інші документи, які підтверджують надання медичної допомоги жінці у зв'язку з пологами.
Указані вище документи подаються заявником лише у разі їх наявності.
 
Після підтвердження факту народження дитини заклад охорони здоров'я, під наглядом якого перебуває дитина, на підставі висновку комісії видає заявникові медичну довідку про перебування дитини під наглядом лікувального закладу за формою № 103-1/о, затвердженою МОЗ, яка є підставою для проведення державної реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану.
 
Звільнення лікаря на пенсії
 
Чи можна звільнити лікаря, який вже 2 роки офіційно на пенсії, проте підробляє на півставки в поліклініці? Лікар відмовляється виконувати покладені на нього обов'язки, порушує трудову дисципліну, систематично не з'являється на роботі без поважних причин?
 
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 р. № 3721-XII громадяни похилого віку мають право на працю нарівні з іншими громадянами, яке додатково гарантується державними цільовими програмами, територіальними та місцевими програмами зайнятості населення.
Згідно з цією статтею забороняється звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з мотивів досягнення пенсійного віку.

Проте слід зазначити, що працівники похилого віку є рівними і в трудових умовах з іншими громадянами, тому до них застосовуються загальні положення трудового законодавства.

Так, у разі порушення працівником похилого віку трудової дисципліни, а саме прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до даного працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення, трудові відносини з такою особою можуть бути розірвані з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
 
Щеплення перед дитсадком
 
Цього року вирішили віддати свого сина (2,5 роки) до дитячого садочка, але зіткнулися з проблемою. У 2015 році я відмовилася робити йому щеплення проти кору, оскільки не була впевнена у якості вакцини. Саме на цій підставі дошкільний заклад відмовляється приймати мого сина до групи. Чи правомірна така відмова, адже кожен з батьків вільний вирішувати робити щеплення дитині чи ні?
 
Це питання регулюється Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII, Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. № 4004- XII, Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р. № 1645-III, наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» від 11 серпня 2014 р. № 551 (далі – Наказ № 551).

Відповідно до Наказу № 551 був розроблений Календар профілактичних щеплень в Україні, відповідно до якого дітям віком 12 місяців робиться щеплення проти кору. Профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні є обов'язковими - дане положення міститься в Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», так і в Законі України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Законодавством України передбачено, що до обов'язків громадян у сфері охорони здоров'я належать і вчасні профілактичні щеплення.

Однак слід пам'ятати, що щеплення є одним з методів профілактики інфекційних захворювань, від якого можна відмовитися. Факт відмови від щеплень з позначкою про те, що медичним працівником надані роз'яснення про наслідки такої відмови, оформлюється за формою, встановленою законодавством та підписується як громадянином (щодо щеплення неповнолітніх - батьками або іншими законними представниками, які їх замінюють), так і медичним працівником.

Зарахування дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. В даній довідці зазначається інформація про здійснення профілактичних щеплень згідно з Календарем щеплень. А дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з Календарем, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

Отже, оскільки щеплення проти кору є обов'язковим профілактичним щепленням, то відсутність такого щеплення в дитини є підставою для відмови у зарахуванні її до дитячого закладу.