+38 (044) 238 00 03
м. Київ, пр. Перемоги 21-А, літ."А" оф.1
     
На запитання читачів «Журналу заступника головного лікаря» відповідає Анна Малець,
юрист Юридичного бюро Олени Бабич
 
Платні послуги в державній лікарні
 
Я з маленькою дитиною переїхали до іншого міста, і, звернувшись до міської лікарні до лікаря-педіатра, дізналася, що прийом лікаря платний, хоча за попереднім місцем проживання лікар-педіатр приймав безкоштовно. Чи правомірно лікарня вимагає оплату послуг в таких випадках?

Зазначене питання регулюється низкою нормативних актів, а саме: Конституцією України, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» від 17 вересня 1996 р. № 1138 (далі – Постанова № 1138).

Так, відповідно до статті 49 Конституції України у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Також Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» передбачено, що кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медичної допомоги, до якої належать: екстрена медична допомога; первинна медична допомога; вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я; третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я; паліативна допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Консультація педіатра належить до первинної медичної допомоги, а медична допомога на первинному рівні надається безоплатно і включає профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію. Платні послуги педіатра можуть надаватися в приватних закладах охорони здоров'я.
У державних та комунальних закладах охорони здоров'я за плату можуть надаватися за плату лише передбачені законодавством послуги, зокрема Постановою № 1138 визначено перелік послуг, які можуть надаватися в державних закладах охорони здоров'я на платній основі.
Отже, вимагання плати за консультацію лікаря–педіатра в державному чи комунальному закладі охорони здоров'я є незаконним.
 
Забезпечення інваліда технічними засобами реабілітації
 
Я інвалід, учасник АТО. Внаслідок перенесених операцій можу пересуватися тільки на візку. Чи маю я право на отримання такого візка безкоштовно і яким чином це зробити?

Це питання регулюється Законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII, «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів» від 05.04.2012 року № 321.

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» держава гарантує забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації. Технічними та іншими засобами реабілітації є, серед іншого, спеціальні засоби для самообслуговування та догляду; засоби для пересування; допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому.
Рішення про забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення приймається медико-соціальними експертними комісіями (лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів - щодо дітей-інвалідів) на підставі медичних показань і протипоказань, а також соціальних критеріїв. Медичні показання до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, визначають військово-лікарські комісії з оформленням відповідного рішення чи лікарсько-консультативні комісії з оформленням відповідного висновку.

Особи, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їм інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій чи висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів.
Для безоплатного забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації Вам необхідно стати на облік в органах соціального захисту населення за місцем проживання. Для цього Ви маєте подати до органу соціального захисту населення повний пакет документів, передбачений чинним на день звернення законодавством.
Технічні та інші засоби реабілітації, призначені для безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб за рахунок коштів державного бюджету, виготовляються, постачаються і ремонтуються підприємствами, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Міністерством соціальної політики України.

З метою забезпечення допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, має звернутися до органу соціального захисту населення або сервісного центру за зареєстрованим місцем проживання чи за місцем фактичного проживання, перебування для оформлення заявки на забезпечення технічними засобами реабілітації за формою, встановленою Мінсоцполітики. Орган соціального захисту населення надсилає направлення зазначеному в заявці підприємству. Після виготовлення та отримання технічних засобів реабілітації органи соціального захисту населення або сервісні центри розподіляють одержані технічні засоби реабілітації між інвалідами відповідно до оформлених ними заявок.

Підприємство може надсилати готовий технічний засіб реабілітації поштою у разі письмової згоди інваліда.
Отже, ви можете розраховувати на безкоштовне отримання візка за умови дотримання процедури, передбаченої законодавством.