+38 (044) 238 00 03
м. Київ, пр. Перемоги 21-А, літ."А" оф.1
     
Стаття адвоката Лесі Черевко для журналу "Управління закладом охорони здоров'я"

У законодавстві щодо соціального захисту населення нещодавно відбулися важливі зміни. Зокрема, тепер Фонд соціального страхування України зобов'язаний укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями на обслуговування потерпілих на виробництві, а також угоди із санаторно-курортними закладами для обслуговування застрахованих осіб, яких направляють безпосередньо зі стаціонарів лікувальних закладів до реабілітаційних відділень. Про ці та інші нововведення читайте у статті.
 
Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-III (далі — Закон № 2240) передбачалися такі види соціальних послуг, які надавалися за рахунок коштів Фонду соціального страхування:
• санаторно-курортне лікування;
• відновлювальне лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів;
• оздоровлення дітей;
• часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, навчальних закладів та організацій;
• часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
 
Однак Закон № 2240 втратив чинність у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIII (далі — Закон № 77).
Із 1 січня 2015 року (дата введення в дію Закону № 77) Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» виклали у новій редакції під назвою Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі — Закон № 1105). Нова редакція передбачає три види соціального страхування:
• у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;
• від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
• медичне.
 
Одним із найважливіших нововведень у сфері соціального захисту після прийняття Закону № 77 стало об'єднання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, правонаступником яких із 1 січня 2015 року став Фонд соціального страхування України (далі — Фонд).
До завершення заходів, пов'язаних із утворенням Фонду та його робочих органів виконання функцій та завдань забезпечують у межах компетенції відповідні виконавчі дирекції та їхні робочі органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
 
Окрім організаційних змін, нововведень зазнала сфера соціального забезпечення застрахованих осіб. Так, на сьогодні до соціальних послуг за рахунок коштів Фонду належить тільки реабілітація. Серед видів матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності відповідно до нового закону є оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
 
Новою редакцією закону передбачено, що Фонд зобов'язаний укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями на обслуговування потерпілих на виробництві, а також угоди із санаторно-курортними закладами для обслуговування застрахованих осіб, яких направляють безпосередньо зі стаціонару лікувального закладу до реабілітаційних відділень.

Для прикладу, відповідно до статті 42 Закону № 1105 потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше разу на три роки, а інвалідам I групи — щорічно безоплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного лікування; у разі самостійного придбання путівки її вартість компенсує Фонд у розмірі, встановленому правлінням Фонду.
 
Порядок отримання та оплати пільгових путівок
 
Процедура отримання пільгової путівки на сьогодні встановлена Порядком отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 № 12 (далі — Порядок № 12). Цей документ було залишено без змін не зважаючи на прийняті новели на законодавчому рівні.
Так, відповідно до Порядку № 12 для отримання путівки працівник має звернутися із особистою заявою та медичною довідкою до комісії із соціального страхування підприємства із загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка і приймає рішення про виділення путівки такій застрахованій особі до санаторію у період відпустки, а до санаторію-профілакторію — у період відпустки або без відриву від виробництва за умови часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду.
Путівка (крім путівки до реабілітаційного відділення) видається за два тижні до початку строку заїзду заповненою, із зазначенням прізвища, імені та по батькові застрахованої особи або члена її сім'ї, місця роботи, підприємства, що видало путівку, а також підписаною відповідальною особою, яка призначається наказом керівника підприємства, та скріпленою печаткою цього підприємства (за наявності).
 
За загальним правилом, особа, яка працює на підприємстві, та є застрахованою, за яку роботодавцем сплачуються відповідні відрахування до Фонду, вправі претендувати на отримання пільгових путівок, якщо такі виділені Фондом для його підприємства на відповідний рік. Із огляду на те, що путівку (як правило) надають на час відпустки працівника, працівник вправі звертатися по таку путівку з того моменту, як виникає право на відпустку. Відповідно до чинного на сьогодні трудового законодавства щорічна відпустка повної тривалості (за загальним правилом — 24 календарні дні) у перший рік роботи надається по закінченню 6 місяців безперервної роботи. Крім того, працівник не може перебувати на лікарняному чи у декретній відпустці на момент отримання пільгової путівки.
 
Слід також пам'ятати, що застрахованій особі протягом календарного року може бути виділена лише одна путівка для санаторно-курортного лікування з урахуванням путівки, отриманої до санаторію-профілакторію або до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу, за винятком отриманої путівки для самостійного санаторно-курортного лікування дитини.
 
Важливим моментом також є часткова оплата вартості путівки за рахунок застрахованої особи. Сума часткової оплати за путівку чітко передбачена у Порядку № 12. Ця сума коливається у межах 10-50% від вартості путівки. Так залежно від кожного конкретного випадку звернення працівника по путівку, комісією можуть бути прийняті відповідні рішення про виділення путівки (табл.).
 
Сума часткової оплати вартості путівки застрахованою особою
 
Умови поселення або виділення путівки               Сума часткової оплати
Поселення у двомісний номер                                                   20%
Поселення в одномісний номер                                                 50%
Виділення путівки до санаторію-профілакторію застрахованій особі або особі, яка навчається у виші з денною формою навчання, або учню професійно-технічного навчального закладу        10%
Виділення путівки одному із застрахованих батьків (матері або батькові) або застрахованій особі — законному представнику для лікування дитини та дорослого за наявності медичних показань на санаторно-курортне лікування       10%
Виділення путівки одному із застрахованих батьків (матері або батькові) або застрахованій особі — законному представнику для самостійного лікування дитини, яка є членом сім'ї застрахованої особи, у санаторно-курортному закладі для дітей за наявності у дитини медичних показань на санаторно-курортне лікування на підставі заяви застрахованої особи та медичної довідки для дитини                            10%
 
Часткову оплату вартості путівки до санаторію вносять до каси або на поточний рахунок страхувальника за основним місцем роботи застрахованої особи або через установу банку на транзитний рахунок органу Фонду за місцем обліку страхувальника із вказівкою у призначенні платежу номера путівки, за яку здійснюється часткова сплата. Часткову оплату вартості путівки до санаторію-профілакторію вносять до каси або на поточний рахунок підприємства, на утриманні якого перебуває цей санаторій-профілакторій. Сума оплати часткової вартості путівки, внесена застрахованою особою до каси або на поточний рахунок страхувальника, має бути перерахована на транзитний рахунок робочого органу Фонду протягом трьох банківських днів після її внесення.
 
Порядком № 12 встановлені такі випадки безкоштовної видачі путівок:
• одному із застрахованих батьків (матері або батькові) або застрахованій особі — законному представнику для лікування двох дітей та дорослого на підставі заяви застрахованої особи та медичних довідок для дорослого і дитини;
• студентам-сиротам або позбавленим батьківського піклування та учням-сиротам або позбавленим батьківського піклування за умови часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду.
 
Процедура закупівлі пільгових путівок
 
Як вже йшлося, працівник вправі отримати путівку за умови, якщо вона була виділена для підприємства у результаті проведення закупівлі відповідних соціальних послуг.
Процедура планування закупівлі Фондом досить тривала. Вона передбачає комплексне оброблення даних щодо потреб у таких путівках. Відповідна інформація накопичується за територіальним принципом побудови структури Фонду. За поданням територіальних відділень Фонду правління Фонд щороку розглядає та затверджує програми (у межах районів) щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їхніх сімей. При плануванні враховують пропозиції виконавчих дирекцій відділень Фонду щодо необхідної кількості путівок відповідного профілю. Пропозиції виконавчих дирекцій відділень Фонду формуються згідно з узагальненими пропозиціями районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду з урахуванням заявок страхувальників та застрахованих осіб, а також заявок лікувально-профілактичних закладів про виділення путівок на відновлювальне лікування у відділеннях реабілітації санаторно-курортних закладів.
 
Розроблений Виконавчою дирекцією Фонду проект плану розподілу путівок надсилають виконавчим дирекціям відділень Фонду на узгодження. Узгоджений виконавчими дирекціями відділень Фонду проект плану розподілу путівок розглядає постійна комісія правління Фонду з питань надання страхових виплат та соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду. Його затверджують наказом директора Виконавчої дирекції Фонду і в тижневий строк після затвердження доводять до виконавчих дирекцій відділень Фонду як план розподілу путівок на наступний рік.
 
План розподілу путівок, затверджений наказом директора виконавчої дирекції відділення Фонду, у двотижневий строк після отримання його від Виконавчої дирекції Фонду доводять до районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду із подальшим інформуванням правління відділення Фонду.
План розподілу путівок у двотижневий строк після отримання його від виконавчої дирекції відділення Фонду затверджується наказом директора районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду та доводиться письмово до страхувальників із кількістю 300 і більше застрахованих осіб.
 
Варто зауважити, що при здійсненні процедури планування закупівлі відповідних послуг важливе значення мають такі чинники, як пропорційність кількості застрахованих осіб у відділенні Фонду та межі асигнувань, передбачених бюджетом Фонду на санаторно-курортне лікування у поточному році. Виділення таких коштів здійснюється згідно з кошторисом програми щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їхніх сімей. Також на кількість путівок впливають економічні чинники, зокрема прогнозований індекс споживчих цін та розрахунок витрат на одного працівника відповідно до середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу станом на 1 жовтня поточного року за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
 
Отже, із огляду на описані нововведення, недоцільно говорити про повну відмову держави від надання пільгових путівок застрахованим особам. Однак започаткована тенденція до надання таких путівок на підставі реабілітації застрахованої особи.
 
Для прикладу, 9 грудня 2015 року було оголошено відкриті торги щодо закупівлі послуг лікувальних закладів (послуги санаторно-курортних закладів із відновлювального лікування застрахованих осіб та членів їхніх сімей). Із огляду на те, що сума, заявлена на закупівлю за відкритими торгами, значно перевищувала суму коштів, передбачених у тимчасовому розписі доходів та видатків Фонду на 2016 рік на зазначені цілі, комітетом із конкурсних торгів Виконавчої дирекції Фонду будуть внесені зміни до документації конкурсних торгів на закупівлю послуг.
 
На сьогодні на 2016 рік відповідно до чинного законодавства на відновлювальне лікування заплановано в межах 20% від суми 2015 року, яка становить 26 084 тисяч гривень.
 
Із огляду на вказані законодавчі зміни у сфері соціального захисту застрахованих осіб, мабуть, слід очікувати внесення змін та доповнень до підзаконних нормативних актів щодо регламентування надання відповідних путівок згідно із Законом № 1105.

Леся Черевко, адвокат Юридичного бюро Олени Бабич
для журналу "Управління закладом охорони здоров'я"