+38 (044) 238 00 03
м. Київ, пр. Перемоги 21-А, літ."А" оф.1
     
На запитання читачів журналу «Здоров'я України» відповідає медичний адвокат Олена Бабич
 
1. Яким чином з 2015 року здійснюється прийняття працівників на роботу?
З набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 року № 77–VIII була дещо змінена процедура прийняття працівників на роботу. Відповідно до ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Стаття 21 КЗпП України визначає трудовий договір як угоду між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін, проте слід зазначити, що форма такого договору законодавчо не визначена, тобто він може бути як усний, так і письмовий.

2. Яким чином призначається пенсія за вислугу років для медичних працівників? Чи маю я право після виходу на пенсію працювати лікарем?
Відповідно до ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII мають право на пенсію за вислугу років працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення незалежно від віку за наявності спеціального стажу роботи за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, станом на сьогодні - не менше 25 років. Постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» визначено перелік медичних установ, лікарі та середній медичний персонал якого, має право на пенсію за вислугу років.
Проте слід пам'ятати, що відповідно до статті 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.

3. За яких умов можливе проведення аборту та чи може лікар відмовити пацієнтці у проведенні аборту?
В Україні штучне переривання вагітності за бажанням вагітної можливе лише до 12 тижнів вагітності. Переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів, здійснюється в акредитованих закладах охорони здоров'я на підставах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. «Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України».
Переривання небажаної вагітності за наявності підстав немедичного характеру здійснюють за заявою вагітної жінки або її законних представників (для неповнолітньої, недієздатної особи) та згідно з наданими документами, які підтверджують ці обставини.
У разі виявлення у вагітної жінки медичних показань, що не зазначені в постанові Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. «Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України», але за наявності яких продовження вагітності та пологи становлять загрозу для її здоров'я або життя, операція (процедура) штучного переривання вагітності здійснюється на підставі висновку консиліуму лікарів. У випадку виникнення невідкладних станів (маткова кровотеча тощо) медична допомога надається за місцем звернення пацієнта. За відсутності зазначених вище підстав для переривання вагітності з 12 тижня така операція буде вважатися незаконною та тягти за собою кримінальну відповідальність. В такому випадку лікар може відмовити в проведенні аборту. Також лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнтки, якщо остання не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я за умови, що це не загрожуватиме життю хворої і здоров'ю населення, згідно статті 34 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992.

4. Чи правомірна відмова диспетчера направити бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги у зв'язку з відсутністю лікарів?
Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події» від 21 листопада 2012 р. диспетчер оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф направляє до пацієнта бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги невідкладно після отримання звернення, що належить до категорії екстрених.
Проте, слід зазначити, що до категорії неекстрених належать звернення стосовно пацієнта, стан якого не є невідкладним та:
1) супроводжується:
- раптовим підвищенням температури тіла з кашлем, нежиттю, болем у горлі;
- головним болем, запамороченням, слабкістю;
- болем у попереку, суглобах (радикуліт, остеохондроз, артрит, артроз тощо);
- підвищенням артеріального тиску;
- больовим синдромом у онкологічних хворих;
- алкогольним, наркотичним, токсичним абстинентним синдромом;
2) зумовлений загостренням хронічних захворювань у пацієнтів, які перебувають під наглядом сімейного або дільничного лікаря з приводу гіпертонічної хвороби, виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічного запалення печінки, жовчного міхура, кишківника, хвороби нирок, суглобів тощо.
В такому випадку, диспетчер оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф перенаправляє звернення, що належить до категорії неекстрених, до відповідного закладу охорони здоров'я первинної медико-санітарної допомоги у порядку, затвердженому МОЗ, а у разі відсутності такої можливості - направляє до пацієнта бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, що не виконує екстрені виклики, протягом 1 години з моменту отримання звернення. Але диспетчер не вправі відмовити Вам у реєстрації Вашого виклику у зв'язку з відсутністю лікарів тазобов'язаний направити Вам бригаду швидкої допомоги.