+38 (044) 238 00 03
м. Київ, пр. Перемоги 21-А, літ."А" оф.1
     
Нові Ліцензійні умови, зокрема, зменшують обсяг даних, які повинен декларувати суб'єкт господарювання для отримання ліцензії, а також скорочується перелік документів, які подаються до заяви про отримання ліцензії.
 
Серед нових положень:
- можливість відкривати медичну практику фізичним особам - підприємцям, що не мають медичної освіти, але наймати на роботу тих, хто її має. Ця норма надасть можливість залучати інвестиції та розширить доступ до надання медичної допомоги у непрестижних регіонах;
- вилучення норми щодо обов'язкової наявності у фізичної особи - підприємця вищої кваліфікаційної категорії за відповідною спеціальністю, що надає йому право створювати робочі місця та наймати лікарів за заявленою спеціальністю;
- встановлення норми щодо якості надання медичної допомоги пацієнтам відповідно до стандартів та протоколів, затверджених МОЗ України.
 
Над ліцензійними умовами працювала робоча група, яка складалася з представників МОЗ України, Державної СЕС, інших держаних органів, громадських організацій та представників медичних установ. Олена Бабич в якості експерта також прийняла участь у роботі робочої групи з розробки нових ліцензійних умов.
 
З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики можна ознайомитися за посиланням.