+38 (044) 238 00 03
м. Київ, пр. Перемоги 21-А, літ."А" оф.1
     
З лютого 2012 року Наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування» № 110 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12 в Україні введено обов'язкову форму № 003-6/о «Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та проведення операції та знеболення» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0697-12/paran2#n2
 
Однак дана згода містить певні недоліки, зокрема не містить переліку ускладнень, які можуть мати місце під час та/або після медичного втручання.
 
Рекомендуємо, крім використання обов'язкової затвердженої форми МОЗ, паралельно розробляти ще один документ, в якому зазначати всі ті аспекти, які не містить обов'язкова форма і які є важливими для захисту лікаря та лікувального закладу.