+38 (044) 238 00 03
м. Київ, пр. Перемоги 21-А, літ."А" оф.1
     
17 травня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі».
 
Сімейним кодексом України для батьків встановлюється обов'язок утримання своїх дітей. Ч. 3 ст. 181 СК України визначає, що за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі.
 
Також в порядку ст. 189 СК України передбачається можливість укладення договору між батьками про сплату аліментів.
Питання індексації було врегульоване Сімейним кодексом України, але зі значними прогалинами щодо відповідності іншим нормативно-правовим актам.
 
Як відомо індексації підлягають грошові доходи громадян, отримані ними в гривнях на території України, які не мають разового характеру. Індексація доходів працюючого населення проводиться за основним місцем роботи автоматично. Ці норми Закону України "Про індексацію доходів населення" фактично гарантували індексацію аліментів у частці від доходу боржника.

Чого не скажеш про індексацію аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі. Незважаючи на те, що обов'язковість цієї індексації прямо передбачена ч. 2 ст.184 СК України, тривалий час були суперечки щодо цього, так як у Законі України "Про індексацію доходів громадян" розмір аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, не входив до переліку доходів громадян, які підлягають індексації.
 
Це питання однозначно було врегульоване 06.11.2013 року Верховним Судом України у цивільній справі #6-113цс13, який своїм висновком встановив, що розмір аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі на підставі ч.2 ст.184 СК України, підлягає індексації за аналогією закону згідно п.8 ст.8 ЦПК України у порядку, передбаченому ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення".
 
Зрештою, 17.05.2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо індексації розміру аліментів", в якому встановлюються зміни до статті 74 Закону України "Про виконавче провадження" і передбачається, що державний виконавець обчислює розмір заборгованості із сплати аліментів, суму індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, складає відповідний розрахунок та повідомляє про нього стягувачу і боржнику.

Визначається, що у разі стягнення з боржника аліментів, розмір яких визначений судом у твердій грошовій сумі, на підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи, фізичної особи-підприємця, відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на підставі постанови державного виконавця.
 
Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, фізичними особами-підприємцями на підставі розрахунку, зробленого (обчисленого) державним виконавцем відповідно до закону.
 
У разі якщо стягнути аліменти у визначеному розмірі та/або суму їх індексації неможливо, адміністрація підприємства, установи, організації, фізична особа, фізична особа-підприємець, які проводили відрахування, нараховують боржнику заборгованість із сплати аліментів та/або індексації таких аліментів.
 
У Законі України "Про індексацію грошових доходів населення" змінами встановлено, що до переліку грошових доходів громадян, одержаних ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру, які підлягають індексації, відноситься і розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.
 
Також у законі визначається, що індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться за рахунок коштів платника аліментів.

Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, фізичними особами-підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів із доходу платника аліментів.
 
Таким чином новий закон врегулював механізм індексації розміру аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, у відповідності до вимог ч.2 ст. 184 СК України.